SŪTI MANI

2020. gada novembra izdevums

Pāvils, būdams tālu no Filipu draudzes, jau ir pateicis galveno, ko šajā attālinātajā laikā, gribam atkārtot arī mēs: Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekš Tā Kunga; to pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. /Fil. 3:1/